Primăria Puchenii Mari

Primar-Constantin Negoi

Primar Puchenii Mari În perioada 2000-2012, împreuna cu dumneavoastră, am realizat următoarele investiții:
 • înfințarea pieței agricole de tip en-gros ce deservește întregul bazin legumicol din zona de sud a județului Prahova, piață aflată în proprietatea și administrarea Primăriei;
 • am obținut fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în sumă de 3.000.000 Euro pentru Proiectul Integrat "Modernizare drumuri locale, înființare grădiniță, înființare after-school și reabilitare cămin cultural în comuna Puchenii Mari", prin care:
  • s-au asfaltat 19 drumuri locale și comunale însumând aproximativ 10.5 Km,
  • s-au construit peste 600 de podețe de acces către proprietățile cetățenilor,
  • s-a construit și dotat Căminul Cultural Pietroșani
  • s-a construit și dotat After School-ul din satul Puchenii Mari
  citește mai mult

Proiectele primarului Constantin Negoi

Alături de dumneavoastră, vom realiza următoarele:
 • obținerea de fonduri europene pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din întreaga comună;Statie de epurare
 • obținerea de fonduri europene pentru construirea unei unități de învățământ care să includă grădiniță, școala cu clasele I-VIII și after school în satul Pietroșani;
 • rezolvarea scurgerii apelor pluviale prin decolmatarea de rigole, șanțuri și canale la nivelul întregii comune;
 • înființare de locuri de joacă pentru copii;
 • finalizarea asfaltării tuturor drumurilor locale si comunale (drumurile din Satul Nou, drumul de legătură strada Adunării-Linia Mare-Cantea, drum de acces la terenul de fotbal din Pietroșani, drum intersecție DN1-releu Vodafone, drumul sat Odăile-"La Gică Iepure" și la "Titi Foaie";
  citește mai mult

Infrastructura comunei noastre

Infrastructura comunei Puchenii Mari
Căile rutiere - Comuna Puchenii Mari are ...Km de drum, dintre care ...Km sunt asfaltați, ...sunt drumuri pietruite și...Km sunt drumuri de pământ.

Unități de învățământ - În comuna noastră funcționează ...școli cu clasele...școli cu clasele...grădinițe și un after school.(Descrierea after school-ului)

Electricitate - gospodăriile, instituțiile și societățile comerciale sunt racordate în procent de ... la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Sistemul de iluminat public în comună a fost modernizat prin înlocuirea lămpilor vechi cu corpuri de iluminat cu consum redus astfel că am reușit reducerea plăților cu aceste servicii cu... Investiția a fost realizată în perioada...

Gaz-comuna noastră beneficiază de alimentare cu gaz în proporție de ...%. Primăria dorește extinderea rețelei de distribuție a gazului la nivelul întregii comune prin realizarea unui parteneriat public-privat cu societatea ce administrează rețeua de gaze.
 • Canalizare- rețeaua de canalizare este construită în procent de...% prin contractarea unor fonduri în perioada... în valoare de... Prin același program s-au construit și ...stații de epurare cu ...trepte de filtrare.
 • În 2012, dorința noastră a fost să punem în funcțiune sistemul de canalizare, însă fosta conducere a considerat că nu este necesar acest lucru, iar sumele de bani prevăzute în buget pentru acest scop, au fost direcționate spre alte proiecte considerate prioritare, și anume:...
Apa potabilă - alimentarea cu apă potabilă în sistem centralizat se face în proporție de... însă se dorește...
 • Infrastructura de telecomunicații din comuna Puchenii Mari este bine dezvoltată.
 • Puchenii Mari este racordată la Internet prin intermediul Romtelecom, NextGen și UPC.
 • Toți operatorii de telefonie mobilă din România au acoperire în zona noastră, fiind chiar instalate relee în diferite sate din comună.
  citește mai mult

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie