Primăria Puchenii Mari

Anunțuri vânzare teren anul 2017➠Oferta de vânzare a unui teren în sprafață de 0.75 Ha din partea dlui Deaconu Ion, dnei. Deaconu Maria și dlui. Costache Constantin

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie