Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠50 de posturi libere la DGAPSC

Am fost informați că în structura de personal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt disponibile 50 de posturi de asistent personal profesionist.

În vederea atestării ca asistent personal profesionist trebuie depusă o cerere la DGASPC ce va fi însoțită de:

 

1. Copii de pe actele de stare civilă;

2. Copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;

3. O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;

4. Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;

5. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;

6. Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;

7. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);

8. Cazierul judiciar și adeverința de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește.

 

Printre drepturile asistentului personal profesionist se află:

 

  • salariul de bază, care poate varia între minim 2535 lei brut și maxim 2896 lei brut, în funcție de vechime;
  • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea, care poate varia între minim 380 lei brut și maxim 434 lei brut, în funcție de salariul de bază;
  • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, care poate varia între minim 380 lei brut și maxim 434 lei brut, în funcție de salariul de bază;
  • un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA, care poate varia între minim 634 lei brut și maxim 724 lei brut, în funcție de salariul de bază;
  • un spor de 35% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav psihic sau mintal, care poate varia între minim 887 lei brut și maxim 983 lei brut, în funcție de salariul de bază.

 Mai multe informatii gasiti aici !