Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2020➠A 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite"

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a demarat cea de-a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", aferentă submăsurii 8.1, "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).
1. Perioada estimată de desfășurare a sesiunii este 20 iulie - 11 decembrie 2020, iar alocarea financiară estimată este de 10.000.000 euro.
2. Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament de 12 ani și vizează crearea de: trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.
3. Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului pentru schema de ajutor de stat pentru această sesiune, care detaliază modul de accesare a sprijinului financiar, precum și documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA http://www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.

Mai multe informații aici !