Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2021➠Acte necesare pentru obținerea burselor de ajutor social

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL/ORFAN
 
Venitul se calculeaza in baza actelor doveditoare.
 
CERERE PRIN CARE SOLICITA BURSA DE AJUTOR SOCIAL/ORFAN
 
Pentru stabilirea membrilor familiei :
 
-Copie xerox dupa buletinele de identitate parinti
- copie xerox dupa certificatul de casatorie
- copie xerox dupa certificatele copiilor aflati in intretinere sub 18 ani
- copie xerox dupa hotararea de divort si incredintarea (custodia)copilului –unde este cazul
- copie xerox dupa certificatul de deces al parintilor (pentru cei care sunt orfani)
 
Pentru calculul venitului net pe membru de famile, dupa caz :
• Adeverinta cu terenul arabil (mama-tata eliberata de Primaria Puchenii Mari))
• Adeverinta de elev de la frati/surori mai mari aflati in intretinere care nu sunt in scoala noastra
• Ancheta sociala facuta de catre un reprezentant al Primariei Puchenii Mari
• Declaraţie a părinților pe propria răspundere semnată în fața conducătorului instituției (Directorului școlii) că actele depuse sunt autentice, că nu deţin terenuri agricole şi nu au venituri suplimentare, că nu sunt încadraţi în muncă şi nu au nici un venit pe ultimile 12 luni.
• Adeverinta eliberata de Primarie cu alocatia de sustinere a familiei
• Cupon de ajutor de somaj, cupon de pensie, cupon de pensie alimentara (unde este cazul )
• adeverinta cu venitul net pentru parintele angajat cu venitul net
(septembrie 2020- august 2021)

Dosarele se primesc în perioada 13-24 septembrie 2021 la secretariatul Școlii Puchenii Mari.