Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠Anunț prealabil privind afișarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar pentru tarlaua 27, parcelele A152, A149, A145 pentru 30 de zile