Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠Anunț public al Advanced Green Energy SRL privind decizia etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului...pentru proiectul Dezvoltare parc fotovoltaic