Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2021➠Bursele de merit, de studiu și cele sociale, anul școlar 2020-2021

Părinții sau tutorii legali ai elevilor ce studiază la unități de învățământ de pe raza comunei Puchenii Mari sunt așteptați la sediul Primăriei pentru a ridica diferența de bani pentru bursele de merit și a celor de studiu pentru anul școlar 2020-2021.
 
Vă reamintim că avem 129 de beneficiari de burse de merit, 86 de beneficiari de burse de studiu și 150 de beneficiari de burse de ajutor social.
 
Conform Ordinului 5576 din 2011, bursele de studiu se acordă la cerere elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
 
Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial.
 
Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.
b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.
 
Pentru bursele de ajutor social și a celor de studiu ce vor fi acordate în noul an școlar 2021-2022, părinții sunt așteptați în perioada 13-23 septembrie 2021 la sediul Școlii Puchenii Mari, aflată pe DN1, cu documentele justificative menționate la litera C, paragrafele 1 și 2.