Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2017➠Convocare la ședinta Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari din 25 mai

Ordinea de zi este urmatoarea :

1. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de functionare a spatiului pentru vanzarea produselor agricole “en gros” de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2017
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiului pentru vanzarea produselor agricole “en gros” de pe raza comunei Puchenii Mari.
3. Proiect de hotarare privind respingerea/aprobarea majorarii tarifului de colectare, transport si transfer deseuri menajere.
4. Proiect de hotarare privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii contractului de finantare pentru proiectare si executia conductelor/partilor componente ale sistemului de distributie a gazelor naturale pentru obiectivul de investitii "Extindere reţea distributie gaze naturale in comuna Puchenii Mari , judetul Prahova ”
6. Intrebari,interpelari,diverse