Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2021➠Cu excepția adeverințelor pentru cărțile de identitate și a certificatelor de deces, emiterea de adeverințe se va efectua în ziua următoare zilei de depunere a solicitării

Pentru eficientizarea activității Primăriei și pentru o mai bună rezolvare a doleanțelor cetățenilor din comuna Puchenii Mari, începând cu data de 06.01.2021, emiterea de adeverințe, certificate fiscale, Anexa 24, anchete sociale, documente de angajare, etc. se va efectua în ziua urmatoare zilei de depunere. Excepție de la această regulă o va face emiterea de adeverințe pentru eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate precum și certificatele de deces.

Actele în domeniul urbanismului pot fi emise astfel:

-în termen de 7 zile în urma efectuării plății unei taxe de urgență,

-în termen de 15 zile pentru certificatele de urbanism,

-în termen de 30 de zile pentru autorizațiile de construire.