Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2020➠Din 15 decembrie, părinții sau tutorii legali ai beneficiarilor de burse sociale sau de merit sunt așteptați să depună cereri

Începand cu data de 15 decembrie la sediul Primăriei Puchenii Mari sunt asteptați să depună cereri părintii sau tutorii legali ai copiilor care vor beneficia de burse de merit, burse de studiu și burse sociale. În cazul celor cu bursă de studiu și cea de ajutor social trebuie aduse la sediul Primăriei copiii ale actelor membrilor familiei și veniturile obținute de aceștia în ultimele 3 luni.
Bursele de merit vor fi acordate elevilor care în anul școlar 2019-2020 au obținut medii generale cuprinse între 8.50 și 10 și au valori cuprinse între 100 și 200 de lei pe lună.
Ne încântă să constatăm că măsura acordării burselor de merit a avut rezultatul scontat, de creștere a performanței la învățătură a copiilor noștri în special a celor cu medii de peste 9.00. Vă prezentăm mai jos date comparative cu numărul elevilor ce au obținut burse de merit în 2019 și în 2020:
-(2019)media 10 - 3 burse, (2020)-4 burse.Valoarea bursei-200 lei pe luna
-(2019)medii între 9.51-9.99-24 burse, (2020)-30 burse. Valoarea bursei-150 lei
-(2019)medii între 9.01-9.50-23 burse, (2020)-37 burse. Valoarea bursei-125 lei
-(2019)medii între 8.50-9.00-22 burse, (2020)-18 burse. Valoarea bursei-100 lei
Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite in veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.
Bursele de merit și de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de inceput ale invatamantului gimnazial respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.
Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.
Pot pastra bursa elevii promovati si cu nota 10 la purtare.