Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠Începând cu luna IUNIE 2022 până la 31.12.2022 familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, beneficiază de tichete sociale pe suport electronic

ANUNȚ

      Potrivit O.U.G. nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, începând cu luna IUNIE 2022 până la 31.12.2022 familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, beneficiază de tichete sociale pe suport electronic, destinate achiziției de produse alimentare și de mese calde, cu o valoare de 250 lei/lună, care se acordă la două luni.

      Pentru cerere, acte aferente și alte relații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la SPAS Puchenii Mari. Cererile se pot depune lunar, între 05 – 20 ale fiecărei luni.

SPAS PUCHENII MARI