Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠Intenție eleborare PUZ(faza studiu de oportunitate)-Schimbare destinație teren din "Zonă unitati agricole" în "Zona Instituții și Servicii"- Beneficiar S.C.Sprint Distrib Services S.R.L