Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2020➠Pe 5 noiembrie 2020 au fost constituite comisiile consiliului local al comunei Puchenii Mari

Herea Constantin a fost reales astăzi, 5 noiembrie 2020, în funcția de viceprimar al Comunei Puchenii Mari, în cadrul ședinței Consiliului Local ce a avut loc începând cu orele 15.00.
Tot astăzi au fost stabilite comisiile de specialitate ale Consiliului Local, componența și conducerea acestora pentru următorii patru ani.
Astfel, din Comisia nr.1, pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, protecția copiilor, tineret, sport, muncă și protecție socială, fac parte 7 consilieri locali, 4 ai PNL, 2 ai PSD și un consilier al Pro România.
Președintele acestei comisii a fost ales Stelian Anghelovici ce va fi secondat de secretarul Georgiana Sebe.
Din Comisia nr.2, pentru activități juridice și disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, fac parte 7 consilieri locali, 4 ai PNL, 2 ai PSD și un consilier al PMP.
Președintele acestei comisii a fost ales Marin Chircă iar secretar Andrei Dan.
Din Comisia nr.3, pentru programe de dezvoltare economico-socială, budget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, agricultură, servicii publice și control, fac parte 3 consilieri ai PNL și 2 consilieri ai PSD.
Președinte al acestei comisii a fost ales Constantin Herea iar secretar Florea Ghiță.