Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠Recepția lucrărilor de apă și canalizare începute în martie 2020 se va face probabil în aprilie 2023

Deoarece au fost ridicate o serie de întrebări din partea cetățenilor din Puchenii Mari referitor la stadiul lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare în satele comunei noastre, vă putem informa că aceste lucrări, a căror execuție a început în martie 2020, se vor încheia cel mai probabil în aprilie 2023.
 
După recepția lucrărilor se va trece la branșarea gospodăriilor la sistemul de apă-canal.
 
În această perioadă stația de epurare Miroslăvești este în probe tehnologice urmând ca în 2 săptămâni să intre în revizie stația de epurare Odăile; la cea din Pietroșani se va iniția revizia la începutul anului 2023. Prin aceste revizii ne dorim depistarea din timp a unor inconveniente astfel încât, la momentul recepției și după aceasta, cele 3 stații de epurare să preia fără disfuncționalități fluxul de ape uzate din rețea.
 
În cazul în care vă întrebați în ce constau reviziile, la stația de epurare Miroslăvești s-au executat următoarele lucrări:
-realizarea legăturilor hidraulice între obiectele stației de epurare precum și legăturilor electrice și sistemul de automatizare a procesului;
-s-au verificat pompele, mixerele, suflantele și sistemul de aerare;
-au fost verificate și puse în funcțiune modulul de epurare biologică existent și instalația de dezinfecție cu ultraviolete;
-s-a montat și pus în funcțiune un nou modul de epurare biologică;
-s-au efectuat probe de funcționare a stației de epurare în regim manual și în regim automat;
-s-au confecționat și s-au montat în stațiile de pompare coșuri din metal pentru reținerea materialelor care nu trebuie să ajungă în rețeaua de canalizare și care blochează funcționarea pompelor din stații.