Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2023➠Rezultatele etapei de selectie a dosarelor de concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de: consilier,clasa l,grad profesional debutant in cadrul compartimentul registratura,relatii cu publicul,monitorizare proceduri administrative si arhiva; consilier achizitii publice,clasa l,grad profesional debutant in cadrul compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari, judet Prahova.