Primăria Puchenii Mari

Anunțuri anul 2022➠Sunt așteptate observații și propuneri în perioada 18.02-04.03 2022 pentru intenția de elaborare a unui plan urbanistic zonal ce vizează introducerea unei suprafețe de teren de 36558 m.p. în intravilan pentru construirea unei ferme de cabaline, complex multifuncțional de turism, agrement și recuperare terapeutică și amenajarea unui drum de acces