Primăria Puchenii Mari

Blog➠ Modernizare gospodarie de apă și extindere rețele de apă și canalizare“ în comuna Puchenii Mari

Ieri, 14 martie 2017, la sediul Primăriei Comunei Puchenii Mari, a avut loc, începând cu orele 15.00, o ședință de îndată, în cadrul căreia, consilierii locali prezenți au votat aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare gospodarie de apă și extindere rețele de apă și canalizare“ în comuna Puchenii Mari.

Pentru acest obiectiv de investiții, a arătat primarul Constantin Negoi, se urmărește obținerea unei finanțări din partea Ministerului Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală, și vizează satele Pietroșani, Miroslăvești, Puchenii Moșneni și toate gospodăriile situate de-a lungul Drumului Național Nr.1.

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie