Primăria Puchenii Mari

Blog➠ Modernizarea drumurilor locale Popilor și Moara

Ieri, 23 septembrie 2016, în SEAP, Primăria Puchenii Mari a inițiat achiziția documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru moderinizarea drumurilor locale Popilor și Moara.

În baza acestei documentații se obțin avizele de construcție și se aprobă de către consiliul local indicatorii tehnico-economici.

Lucrările de modernizare se vor desfășura pe o lungime de 567 metri liniari pe Drumul Popilor și vor consta în:

- repararea zonelor ce prezintă tasări locale, burdușiri si faianțări cu o structură similară și așternere pe întreaga suprafață a unui strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 6 cm;

- consilidare acostamente;

- un sistem de colectare și epurare a apelor pluviale funcțional prin decolmatarea șanțurilor de pământ existente, reprofilarea acestora, etc.

Lucrările de modernizare se vor desfășura pe o lungime de 975 metri liniari pe drumul local Moara și vor consta în:

- repararea zonelor ce prezintă tasări locale, burdușiri și faianțări cu o structură similară și așternere pe întreaga suprafață a unui strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 6 cm;

- consilidare acostamente;

- un sistem de colectare și epurare a apelor pluviale funcțional prin decolmatarea șanțurilor de pământ existente, reprofilarea acestora;

-amenajarea acceselor în curți și amenajarea cu podețe a traversărilor la intersecții astfel încât să se asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale

Modernizare drumuri locale 1Modernizare drumuri locale 2Modernizare drumuri locale 3Modernizare drumuri locale 4Modernizare drumuri locale 5

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie