Primăria Puchenii Mari

Blog➠ Modernizarea ultimilor 4 km de drumuri locale neasfaltate

Pentru a răspunde întrebărilor cetățenilor comunei noastre referitoare la executarea lucrărilor de asfaltare pe actualele drumuri locale pietruite, vă comunicăm faptul că în ședința Consiliului Local din 29 august 2016, s-au alocat fondurile necesare pentru întocmirea documentației tehnice pentru modernizarea ultimilor 4 km de drumuri locale, ale comunei noastre, neasfaltate.

Drumurile respective sunt localizate în Satul Nou, Pietroșani, Odăile, Puchenii Mici, Puchenii Moșneni.

Lucrările de asfaltare se vor efectua după obținerea autorizației de construire și finalizarea procedurilor de achiziție.

Modernizare drumuri locale

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie