Primăria Puchenii Mari

Blog➠ Primarul Constantin Negoi a semnat contractul privind înregistrarea sistematică a imobilelor în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

Astăzi, 2 septembrie 2016, primarul Constantin Negoi a semnat contractul privind înregistrarea sistematică a imobilelor în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.35 din 2016 și ale Ordinului Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Finanțarea este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, comuna noastră urmând să beneficieze de înscrierea în Cartea Funciară, în această primă fază, pentru 160 de imobile.

Societatea comercialială Getopo Serv S.R.L. Ploiești va face cadastru pentru fiecare suprafață de teren din cele 2 sectoare stabilite de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova. În curând, beneficiarii acestor lucrări cadastrale vor fi solicitați să se prezinte la Primărie cu actele care dovedesc că sunt în posesia terenurilor vizate. Suprafețele de teren sunt localizate în T3, T6, parcelele A15(A15/1-15-89), A29, Hs30(A29/1-A29/54) și A33(A33/1-A33/71), la limita localtății Odăile cu localitățile Brazi și Pisculești.

Acest program de înscriere a terenurilor agricole în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară va continua și în anii următori pentru toate suprafețele de teren arabil extravilan din comuna Puchenii Mari.

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie