Primăria Puchenii Mari

Comisii de specialitate➠ Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport

Anghelovici Stelian
PNL
Secretar
Chircă Marin
PNL
Președinte
Costache Marian
PNL
Membru
Cristea Cornel Zamfir
PSD
Membru
Tătuță Ion
PSD
Membru

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie