Primăria Puchenii Mari

Comisii de specialitate➠ Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, agricultură

Chircă Petre
PSD
Membru
Dan Andrei-Constantin
PNL
Membru
Ghiță Florea
PNL
Secretar
Herea Constantin
PNL
Președinte
Sebe Georgiana-Cristina
PNL
Membru

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie