Primăria Puchenii Mari

Comisii de specialitate

Comsia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială
Comisia pentru activități juridice și disciplină, protecția copiilor, tineret și sport
Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, agricultură

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie