Primăria Puchenii Mari

Consilieri locali➠ Dan Andrei-Constantin

Membru în Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, agricultură
PNL

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie