Primăria Puchenii Mari

Consultare publică➠Informare și consultare a publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal-rectificare limită intravilan conform PUD aprobat...

Informare și consultare a publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal-rectificare limită intravilan conform PUD aprobat(S=188mp), modificare indicatori urbanistici și extindere intravilan(S=11589mp) pentru zona unități industriale/depozitare în vederea extinderii unității de procesare fructe de pădure(Sstudiat=13573mp), com.Puchenii Mari, sat Miroslăvești, nr. cadastral 20566, 23776, tarla 12,91, parcelele A 610/71, 72,73,74,75,76,77,78,CC483,DS366,DS338.

Persoanele interesate să aducă îmbunătățiri sau amendamente acestui PUZ sunt invitate la sediul Primăriei Puchenii Mari până la data dezbaterii publice din 29.03.2016, zilnic între orele 8.00-16.00, iar vinerea între orele 8.00-14.00.

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

112