Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru angajare ca asistent personal

• COPIE CERTIFICAT INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP;
• ACORDUL ELIBERAT DE DGASPC PRAHOVA CU PRIVIRE LA OPTIUNEA PENTRU ANGAJARE CA ASISTENT PERSONAL;
• COPII CI/BOLNAV/PERSOANA CARE A OPTAT;
• COPIE CERTIFICAT NASTERE/CASATORIE BOLNAV/PERSOANA CARE SE ANGAJEAZA;
• COPIE CUPON PENSIE AL BOLNAVULUI;
• CAZIER JUDICIAR PENTRU ASISTENTUL PERSONAL;
• AVIZ MEDICAL DE LA MEDICINA MUNCII CA ESTE APT DE MUNCA;
• DIPLOMA DE STUDII, COPIE CARTE MUNCA/ADEVERINTE DE VECHIME.