Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru emiterea autorizației de construire sau desființare

1. DOCUMENTELE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE SE INTOCMESC IN 2 EXEMPLARE (FIECARE EXEMPLAR SE VA INDOSARIA SEPARAT) AVAND TOATE PLANSELE DESENATE, AVIZELE, ACORDURILE, DECLARATIILE PRECUM SI CELELALTE ACTE INSCRISE PE VERSOUL CERTIFICATULUI DE URBANISM, PRECUM SI DOVADA PLATII TAXELOR:
• taxa legala pentru autorizatii de construire, destinatie imobil locuinta/locuinte este de 0.5% din valoare lucrarilor;
• taxa legala pentru autorizatii de construire, destinatie imobil alta decat locuinta/locuinte este de 1% din valoare lucrarilor;
• taxa legala pentru autorizatia de desfiintare este de 0,1% din valoarea de impunere;
• taxa pentru organizare de santier ( se achita atat in cazul construirii cat si desfiintarii ) este de 3% din valoarea devizului de organizare santier.
cerere
  Mentionam ca toate taxele se vor corela cu prevederile Codului Fiscal.