Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru înscrierea în Registrul Agricol

• copii acte identitate
• Copii act de deținere a imobilului ( contract vânzare-cumpărare; act de donație; certificat de moștenitor; titlu de proprietate, etc.)
• Declarația completată
• Cadastru și intabulare