Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru intocmirea anchetei sociale necesara la incadrarea in grad de handicap pentru copii

• COPIE FISA SINTETICA DE LA MEDICUL DE FAMILIE
• COPIE CERTIFICAT MEDICAL SPECIALIST
• COPIE FISA PSIHOLOGICA UNDE ESTE CAZUL
• COPIE FISA PSIHOPEDAGOGICA
• COPII CERTIFICAT NASTERE COPIL/ CI, COPII CI PARINTI, COPIE CERTIFICAT CASATORIE PARINTI,
• ADEVERINTE DE SALARIAT
• COPII IESIRI DIN SPITAL UNDE ESTE CAZUL
Cerere