Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru obţinerea atestatului de producător agricol

Listă acte necesare:
• Actul de identitate-titular atestat
• Chitanţe de la caseria primăriei prin care se achită taxa de eliberare şi taxa de contravaloare a atestatului de producător
• Dovada sănătăţii animalelor şi a produselor zootehnice, obţinută de la medicul veterinar la care sunt luate în evidenţă
• Aviz consultativ obţinut de la Direcţia Agricolă Prahova
• Cerere tip atestat de producător

Observaţie:
Condiţiile de eliberare a atestatului de producător sunt următoarele:
• Gospodăria să deţină teren agricol sau animale pe raza UAT Puchenii Mari, înscrise în evidenţa Registrului agricol actual;
• Să se poată constata existenţa produselor agricole obţinute strict în gospodăria proprie.