Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru obţinerea carnetului de comercializare a produselor agricole

Listă acte necesare:
• Actul de identitate-titular şi membrii
• Chitanţă de la caseria primăriei prin care se achită taxa de eliberare a carnetului de comercializare
Cerere tip carnet de comercializare