Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de urgenta

• COPIE CI PERSOANA INDREPTATITA;
• COPII CI/ CN/SOTIE , COPII PERSOANEI INDREPTATITE;
• ACTE DIN CARE SA REZULTE VENITURILE FAMILIEI;
• ACTE MEDICALE/ DOVEDITOARE PENTRU CARE SE ACORDA AJUTORUL DE URGENTA