Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru obținerea avizului primarului în domeniul urbanistic

1. ADRESA DE SOLICITARE A AVIZULUI EMISA DE PRIMARIA ; 
2. COPIE CERTIFICAT DE URBANISM SI PLANURI TOPOGRAFICE DE INCADRARE IN ZONA – sc. 1 :500 ; 1/2000 VIZATE SPRE NESCHIMBARE ;
3. TAXA ELIBERARE AVIZ IN VALOARE DE 13 LEI;
4. COPIE B.I./C.I. ;
5. NUMAR TELEFON ;
6. DOSAR.