Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru obținerea certificatului de atestare a edificării construcției pe teren

1. CERERE  DE MANA (CU ADRESA CORECTA SI NUMAR TELEFON);
2. COPIE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE;
3. COPIE DOCUMENTE RECEPTIE LUCRARI (PROCESUL VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR SI FISA DE CALCUL ANEXATA );
4. RIDICARE TOPO CU AMPLASAMENTUL SI REFERAT INTOCMIT DE PERSOANA FIZICA / PERSOANA JURIDICA AUTORIZATA DE OCPI-ANCPI;
5. DOSAR.