Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

1. CERERE TIP (se va mentiona, daca este cazul si adresa de corespondenta, se vor completa toate rubricile din cerere si numerele de telefon );
2. PLANURI TOPOGRAFICE DE INCADRARE IN ZONA ACTUALIZATE – sc. 1 :500 ; 1/2000 (cate 2 exemplare din fiecare) ;
3. PLAN CADASTRAL sc. 1 : 500 CU PROPUNERE DE CONSTRUIRE ( numai in cazul constructiilor noi ) ;
4. POZE FATADA- (pentru construire balcon) 
5. DOVADA ACHITARII TAXEI PENTRU ELIBERAREA C.U
6. COPIE ACTE DE PROPRIETATE INSCRISE IN EXTRASUL CARTII FUNCIARE ( in copie, exceptie facand doar cererile pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru informare urbanistica);
7. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PT INFORMARE  NU MAI VECHI DE 30 ZILE DE LA BIROUL DE CARTE FUNCIARA; 
8. COPIE B.I./C.I. ;
9. NUMAR TELEFON;
10. DOSAR;