Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Acte necesare pentru obținerea prelungirii autorizației de construire sau certificatului de urbanism

1. CERERE DE MANA ( CU ADRESA CORECTA SI TELEFON) DEPUSA IN TERMENUL LEGAL;
2. ORIGINALUL AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / CERTIFICATULUI DE URBANISM;
3. TAXA PRELUNGIRE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/ CERTIFICAT DE URBANISM – REPREZENTAND 30% DIN VALOAREA ACHITATA INITIAL.