Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ Cerere privind eliberarea unei adeverințe pentru persoanele care nu dețin teren