Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 002-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice