Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 003-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe teren în cazul persoanelor fizice