Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 004-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe teren în cazul persoanelor juridice