Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 005-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice