Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 006-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice