Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 007-Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului sau taxei pentru mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice