Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 010-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local persoane fizice