Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 011-Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local