Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 012-Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele, taxele locale si alte venituri datorate bugetului local persoane juridice