Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 014-Declarație fiscală și decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru reclamă și publicitate