Primăria Puchenii Mari

Formulare tip➠ ITL 015-Declarație fiscală și decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate