Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor ➠ Hotărârea 10 din 2020 privind aprobarea PT și deviz general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova"